Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Αποκατάσταση προβλήματος
- Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2021 -

Αγαπητές εκπαιδέυτριες/ές και καταρτιζόνες/νοι του Δ.Ι.Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης «Open eClass Δ.Ι.Ε.Κ. Νεάπολης» έχουν επιλυθεί.