ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015Β ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΕΚ

 

ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15/3/2015