Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2016Α θα ξεκινήσουν την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016.

 

Το πρόγραμμα μαθημάτων έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ΙΕΚ