Κατόπιν πολλών τηλεφωνημάτων σχετικά με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με ειδοποίηση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ., την Δευτέρα 23/11/2015 θα μας δοθούν λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης. Όσον αφορά την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση στη σελίδα του Δ. ΙΕΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ