Σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση, οι κατάλογοι με τα ονόματα των επιτυχόντων στα Δ.ΙΕΚ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜΝΓ μετά τις 28/09/2015.

Οι επιτυχόντες θα ενημερώνονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.