Σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς,

οι ανακοινώσεις για τις νέες ειδικότητες και τις αιτήσεις υποψηφίων καταρτιζομένων στα Δημόσια ΙΕΚ θα αναρτηθούν στη σελίδα της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ (http://www.gsae.edu.gr/el/)

την Δευτέρα 14/09/2015.