ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016Α

ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚ

ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ