Ενημερώνονται οι υποψήφιοι εκπαιδευτές που έχουν δικαίωμα κατάθεσης δικαιολογητικών (βάσει του τόπου διαμονής τους) στο Δ.ΙΕΚ Νεάπολης, οτι η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει στον χώρο του ΙΕΚ

το διάστημα 04/11/2015-06/11/2015 και ώρες 14:30-20:00.

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτές να έχουν ταξινομημένα τα δικαιολογητικά τους με την σειρά που περιγράφονται στην ηλεκτρονική τους αίτηση, την οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν υπογεγραμμένη.