Οι ειδικότητες που λειτουργούν στο ΙΕΚ Νεάπολης το εξάμηνο κατάρτισης 2017Β είναι οι ακόλουθες:

 

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙΜΑΚΙΓΙΑΖ

2

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙΥΠΟΔΟΜΩΝ

3

ΤΕΧΝΙΚΟΣΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ

4

ΤΕΧΝΙΚΟΣΗ/Υ

5

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΓΡΑΦΕΙΟΥ

6

ΤΕΧΝΙΚΟΣΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

7

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

8

ΤΕΧΝΙΚΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣΘΕΡΜΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΚΑΙΜΗΧΑΝΙΚΟΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΑΕΡΙΟΥ

9

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝΣΤΕΛΕΧΩΝ

10

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣΥΓΕΙΑΣ

 

 

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙΜΑΚΙΓΙΑΖ

2

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3

ΤΕΧΝΙΚΟΣΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ

4

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

5

ΤΕΧΝΙΚΟΣΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

6

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

7

ΤΕΧΝΙΚΟΣΜΗΧΑΝΙΚΟΣΘΕΡΜΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝΚΑΙΜΗΧΑΝΙΚΟΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΑΕΡΙΟΥ

8

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

9

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ