Παρακαλούνται οι σπουδαστές/τριες να προσέρχονται καθημερινά (από 20-02-2017 έως 22-02-2017) μεταξύ 13.00 μμ. έως 19.00 μμ.

στο ΔΙΕΚ Νεάπολης για να εγγραφούν στο τρέχον εξάμηνο 2017Α και την Πέμπτη 23-02-2017, ημέρα έναρξης των μαθημάτων, από 13.00 μμ. έως 15.00.

μμ.

 

Εκ της Γραμματείας του ΔΙΕΚ