ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

To ΔΙΕΚ Νεάπολης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση θα οργανώσει Εκδήλωση καθοδήγησης και παροχής συμβουλών καθώς και για εκπαιδευτικά προγράμματα στο χώρο εργασίας, την 23η Δεκεμβρίου 2016 κατά τις ώρες 17.00-19.00 στην Αίθουσα Πολλαπλών Εκδηλώσεων του Συγκροτήματος Στρεμπενιώτη. Η Εκδήλωση αποβλέπει στην ενημέρωση των εκπαιδευτών και των καταρτιζομένων του ΔΙΕΚ Νεάπολης,  για την κινητικότητα και ειδικότερα για τα προνόμια της κινητικότητας σε επίπεδο σπουδών, επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης προσόντων, εργασίας, πρακτικής άσκησης και επιχειρηματικής δραστηριότητας.