Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου ξεκινούν την Τετάρτη 12/10/2016  (Ωράριο 15:30 - 20:35).

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο ΙΕΚ ώρα 15:00.